Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy » CHKO Strážovské vrchy » turistika » miesto

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy

Miesto v Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy

V Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy sa nachádza 893 kusov miesto.

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 1 z 15

V brehoch, Predné nivy, Pri kostole, Za richtárskym, Dlhé lánce, Pod lánmi, Dolné lánce, Záhrady, Kopánky, Pod Stráňou, Nad lopatou, Hájik, Pod Stráne, Vrchpotočie, Dlžiny, Hony, Nadrečie, Nivy, Úvoz, Úvoz pri Trstenci, Pancier, Pod Drieňovkou, Podvažie, Dolina, Dedovec, Podhájčie, Nad Hájikom, Za jarky, Pod hájom, Za Kalváriou, Smetanovské diely, Kľučina, Nadomie, háj.Biela hlina, Pod Skladmi, Riedka, Vinica, Kvášov, Hlavy, Záhradky, Závoz, Niva, Zácestie, Zástranie, Dúbravky, Vápenica, Hriadky, Dráhy, Horné nivy, Gápel, Nad vápenkou, Pod Skotnou, Podžlabie, Ďurkovice, Pod skalou, Kresania, Podrúbane, Hudkovské lúčky, Pastovník, Stanovci

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 2 z 15

Súľovské, Dolnovci, Mraznica, Gábrišovci, Ranč Solavá, Pod úvozie, Krúžok, Lazy, Kopánky, Podkružie, Salašek, Rúbanky, Predné hony, Hájiky, Lúky, Kormošová zátačka, Na Moriaka, Do Doliniek, Líščia dolina, Patúchy, Zarúbané, Havrania, CINACKA A DUBOVEC, Mraznica, Kruhy, Predstupicová, Zamanínie, Medenice, Pod Hoľazňami, Holazné u Rašova, Baškovec, Bohožské, Podbrežie, Lúky, Suchý dol, Dúžaviny, Kiahnina, Kopecká dolina, Kúty, Madenice, Dolniansky vŕšok, Jama, Ziemky, Pod Konským, Hôrka, Lazište, Bôrie, Strýčkovo, Pod Kruhmi, Smrekovec, Dolina, Predné lány, Diely, Nad sadmi, Lazy, Pod Kalinou, Doliny, Záchrastie, Lány, V psej

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 3 z 15

Lánček, Pažitie, Prostredné lánce, Malá Zliezajňa, Na háje, Vražiny, Janová, Žadovce, Dielne lány, Hlboká, Lúky, Pod Skalicami, Miškech laz, Vápenky, Vrch Prevrat, Laz pod Hájom, Močiare, Záhajčie, Prašnica, Pod Chudým, Maližná dolina, Noviny, Na kopanici, Pod Hoľazňami, Za Lánmi, Nivky, Predné lúky, V húšťach, Nad hore Končie, Hlboké, Podborie, Prihlavky, Kalný laz, Lúčky, Vysoká, Kúty, Fľaky, Nalúčie, Dlhé lúky, Dlhý diel, Bystré, Sedlo a Kruh, Vavrincová, Cesnátka, V hájoch, Stránie, Kremení, Dolinky pri Kráľovke, Kúty, Skotňa, Prostredné lány, Predné hriadky, Babušovské, Rúbanisko, Horné lúky, Dávidovo, Podhorčie, Zadné zahumnie, Pod vŕškom, Vrch Diel

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 4 z 15

Záhradky, Príhlavky, Zajarčie, Do lazov, Nad podprievalom, Podzemie, Urbanová, Sedlište, Horný háj, Podhajčie, Pod kopanie, Pod Manínom, Janova dolina, Kúty, Záhumnie, Za Prevratom, Žlabiny, Zálipie, Borie, Pieskova, Hrb, Pálenica, Vrchpotočie, Pod Úvozom, Na lánoch, Podstránie, Horné lánce, Pod Dubovou, Kruhy, Zadné zahorčie, Pod krížom, Za bukovinou, Skala Rohatá, Predné lány, Kravince, Chrástky, Kúty pri Moštenci, Dubníky, Za Nivkou, Dolné záhumnie, Noviny, Medzi jarkami, Trstenec, Lán, Horné dielnice, Prostredné nivy, Nad lipou, Breziny, Predné dielnice, Zadné dielnice, V doline, Háje, Za Úvozom, Na briežku, Chotárne nivy, Lazy, Záhumnie, Nadobrazie, Dolné podcestie, Podlazie

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 5 z 15

Pod skladom, Vrchy, Rovienky, Kopanice, Ploštiny, Nad mlynom, Lánce, Stredné hriadky, Dlhé, Rúbanisko, Brezovice, Nivky, Podolok, Za lúčie, Dlžiny, Horné podcestie, Boky, Páleniská, Snožek, Zadné Bukoviny, Nad Kremeňmi, Holé vrchy, Predné záhumnie, Medzi lazom, Zadné hriadky, Pod Roháčom, Vrchovina, Zádražie, Hraboviny, Uhlisko, Končaborie, Hliniak, Zálazie, Pod Čákovom, Dagová, Nivy, Malinová, Podskalie, Organy, Na záhradkách, Boky, Vajaneko, Zbyšovy, Pod Okrúhlicou, Lašteky, Brtová, Nad cintorínom, Dalnia, Paseka, Zálučie, Hriadky, Úhrabov, Kruh, Kráčiny, Lúky, Havranica, Vinice, Šuplaty, Prevraty, Dubník

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 6 z 15

Zakopanice, Dolinka, Stráňa, Horné Záhliničie, Vŕšky, Širok, Kolísky, Vrchy pod Kačkou, Laz, Zahliničie, Rovienky, Chríby, Osikové, Kutiny, Záboria, Patríková, Pod Zámkom, Drienov, Mokynie, Hadia, Dúšalov, Pod Michalovou, Podstrážie, Bôriny, Lán, Kardošov, Sedlište, Jakubov, Ogrnovisko, Lazište, Lánce, Jarečky, Krúžky, Hrbatá niva, Horné Záhlbočie, Pod Skalkou, Jablonovský chotár, Záchrastie, Podskaľanka, Medzimaleničie, Hájek, Dieliky, Holazne, Žiar, Močiar, Nadlúžie, Zákosie, Dlhé hony, Svinské chlievy, Humnie, Harinkové, Okrúhlica, Za Velikou, Vrchy, Pod hájom, Stráň, Komorice, Ježkovec, Medziskladie, Nad Kačkou

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 7 z 15

Nad jarkami, Bôriny, Rovenec, Pod Vlčou horou, Lúky, Pleše, Za Hrabovým hájom, Salašnisko, Čierny potok, Chovancovské jarky, Za kamenným dielom, Chrasť, Stavnica, Jedlovník, Kúty, Pod hájom, Lazy, Dlhé, Dolné Záhliničie, Zábrezie, Zadné Chríby, Dubové, Zájelšie, Zadná hôrka, Smetanovský laz, Jackové, Kúsky, Nivy, Patríkovské vrchy, Dolné Nivy, Mraviny, Hrabovníky, Konošia, Puškov diel, Pod Vápeč, Malý laz, Kršákovci, Pod vrchmi, Horné nivy, Záhlbočie, Koňacia a Snoh, Hliny, Nad mlynom, Za hájikmi, Dielce, Krúžok, Moholky, Húboč, Dzievčia, Suchý jedľovník, Hájik, Mukovce, Patúchy, Podkrížie, Dolina, Hranice, Poddubie, Pod úboč, Dlhá hora, Pod vrchy

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 8 z 15

Pod havranovým, Sklady, Borov, Pod Žibridom, Pod vrchmi, Rovne, Pod Dubovým, Dubie, Obora, Za krúžkom, Za dielcom, Hore Pružinčím, Veľký Háj, Nad lúkami, Dubica, Zádelie, Za hájom, Stráne, Menkovec, Pod lazy, Lazy, Skálie, Rubáň, Prútky, Deliška, Pod Bôrovcom, Stredná, Jaseníky-Javorníky, Kopec, Predné Záhorčie, Kršlenice, Dolinky, Dlha niva, Staré háje, Vyše dediny, Kňazské potoky, Zamajerie, Záskalie, Chríb, Kopce, Kapustnice, Kržlenica, Laštek, Pod Jedlovnikom, Horná hôrka, Fľaky, Jedlovnik, Hlboká, Sunetčino, Buchove vŕšky, Červená skala, Pod holozne, Lúky, Plešivé, Predné jarky, Bradáčky, Šefranice, Bukovce, Pod Okrúhlym, Rovné

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 9 z 15

Predné záhrady, Dolná Široká, Kopanice, Grúň, Vysoká, Háj, Pustá lúka, Pod Loviskom, Draštiná, Zadný lán, Hluchá, Košiarce, Zamaríkovčie, Horná paseka, Podvŕšie, Lazy, Diel Vrch, Dielnice, Pod vieškami, Kuna, Strednianské lúky, Zadné Záhorčie, Kačka, Mikov laz, Uhrínovec, Horná Stredná, Záhajčie, Široké, Dráščina, Zadné jarky, Za laziskom, Hrohová dolina, Lysá hora, Roveň, Zákričie, Diel, Fliačky, Trabalkové, Podkružičie, Lánce, Na zadnej skale, Pod Strážovom, Stráň, Dubový háj, Záhorčie, Kruh, Záhradky, Dolná hôrka, Podosičie, Rovné nad Brehy, Priečnica, Kráčiny, Na prednej skale, Sietna dolina, Zárybničie, Nad krivé Pálenice, Hanušová, Medzi javorinami, Brehy, Pod hrabnicou

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 10 z 15

Vrchovany, Horný laz, Nivy, Ondrášova záhradka, Čierne Rovne, Brezie, Riedka, Pod Vidovcom, Nad cestou, Struhárka, Miklovská, Záskaličie, Novina, Lazček, Javorisko, Doluvsie, Zanadlúčie, Válovičná, Pri majeri, Chrástky, Skaličie, Poddubičie, Holé vŕšky, Válenčiská, Tomášová, Vtáčnik, Obora, Slepčie, Laščeky, Kamenité, Mikolajka, Svrčinovec, Pod Žiarom, Široké pažite, Hlboká dolina, Záhumnie, Nad slivečkami, Krahulec, Žilinská, Vláka, Pod úbočami, Pod novou cestou, Huboč, Veľké skaly, Za kostolnými lánmi, Jamy, Ivanová, Lánce, Na skalách, Nad Brehom, Dužiny, Žilinky, Rybárová, Brezové, Úrybničie, Lazčekova úbočka, Kováčová, Stráne, Háje, Kopanica

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 11 z 15

Záhumenie, Štrky, Kruhy, Krívačka, Štepnica, Bystré, Dolná Stredná, Prežová, Rematina, Rovne, Žrebäcia, Mičudov kút, Vŕšky, Býky, Podmanická, Horný Moštenec, Pod Ostrencom, Rovinky, Uhrov vŕšok, Dubníky, Sokolia dolina, Filipove a Zaťkove rovne, Lány, Lazy, Jama, Podkružie, Lány, Markušovec, Pod Brehy, Podkunie, Dúpnica, Lánčeky, Za kostolné lány, Strážovská dolina, Hrabie, Záhumienky, Samostriel, Dolinky, Sietna dolina, Brehy, Nad močiarmi, Dolinka, Veľká skrytá dolina, Lány, Záskalská obora, Pod Strážovcom, Horná Široká, Okrúhla, Za vrchom Žilinčie, Podhrabie, Nad Úboč, Podlánky, Bukovské, Pietrová, Drahnovce, Háj, Za Lazom, Za Vyhňanom, Podstránie, Čičmany

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 12 z 15

Vtáčniky, Závršie, Pod bielymi jarkami, Jedličie, Zadné hony, Zadná niva, Viešky, Poliak, Medzi Javorčie, Na hrebeni, Kraje, Špiónka, Škanicova, Dolinky a Vyhňany, Rovinka, Mokrá dolina, Vlčí kostol, Misárne, Kliny, Uhlisko, Vidovec, Rovenec, Pokosené, Fabušová, Lopušná, Liesková, Zákružie, Ráztoky, Škanincovo, Smetlička, Vrch Pancier, Dolnovské zarúbanie, Na Zádubie, Podstráň, Košiarik, Bukovec, Pod Skalkou, Vyhňany, Úboč, Gombárové vrchy, Dedinská dolina, Vŕšky, Kotrbova rúbaň, Cigánka, Pod radovú, Medené, Chríb, Ondrejov jarok, Jurajova lúka, Záhradky, Haviare, Roveň, Kotrbova dolina, Na rozmedzí, Dolinky, Za Poliačami, Somorová, Vodopády, Zápač, Samúlov laz

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 13 z 15

Jaseňová, Henčelov jarok, Jurajov jarok, Palušovská rúbaň, Bôčik, Vŕšky, Krošlenica, Za Hájom, Laz, Zádubie, Končiná, Podlazie, Pod Sokolím, Šarkanová, Rúbane, Lackova dolina, Dolné nivy, Tomášová dolina, Na Palúch, Kučmín, Hrádky, Červíková, Pod Chríbom, Grešnerov jarok, Vláčske, Priečnica, Zámostie, Prútky, Uhliská, Malá skrytá dolina, Paškovo, Počarovské, Barošová, Podhorie, Sokolová, Uhlisko, Pod močidlá, Zemianska niva, U studne, Laginovská niva, Zahájčie, Sráz, Zajarčie, Dubová dolina, Hlodské, Malá buková dolina, Žobrák, Franová, Dolinky, Kováčová, Kríčie, Lanec, Švarcova rúbaň, Tmavá a Húštie, Prečín, Dvor Podmalenice, Dolinky, Lúky, Vrch krátke, Dubník

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 14 z 15

Za Roháčom, Dolný Laz, Kopanica, Pod Záhrebom, Pred úzovie, Pod Bukovinou, Žobrácky kút, Podhrabie, Laz, Brezie, Záhumnie, Bradáčove, Na Lánce, Hlboká, Pohárové údolíčko, Hrianková, Viešky, Pod Černovom, Liešovec, Zlatý dielec, Líščie, Nadjarčie, Skalka, Nad Janúchovcami, Doliny - Roveň, Bodianska, Javorky, Lopušná hora, Zadné lúky, Vlčí kruh, Hošták, Brvená, Malužnica, Pod laštekom, Pod Vŕšky, Veľká buková dolina, Predlamačie, Medziriečie, Praznov, Vrchy, Rohatín, Dolina, Podhradištie, Horný Laz, Biela voda, Pod suchý vrch, Kamenistá dolina, Predpoprudné, Jancová, Veľký háj, Gruntská niva, Záskalčie, Podhruštie, Salaše, Hornianska niva, Široká, Zákružie, Kuneradská, Zálučie, Skálie

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 15 z 15

Zahájčie, Lazčeky, Za okrúhlym, Vláka, Marek, Svarkovica, Kráčiny, Žiarec, Tisova dolina, Dúžaviny, Dolusie, Zadné hrachoviská, Lány, Podbučie, Kartuška, Pod Čelom, Medzibôrie, Dužiny, Záhradky, Povrázky, Jamy, Jaškovec, Vartovná skala, Pod Malou Bukovinkou, Veľká Bukovina, Za skalou, Predovsie, Ohrada, Predvláčske, Berzekov lán, Slatiny, Nadávky, Medzi Hôrky, Šemelová, Jama, Jankech vrch, Baranie, Utro, Hradisko, Noviny, Jastrabie, Dievča, Hupkovica, Ušiakovské lúky, Kráľové, Dúbrava, Priečnica, Breziny, Za Babie, Zrazy, Pod Malenicou, Poprudné, Dráhy a Dúbravy

miesto inde

CHKO Strážovské vrchy (727x), Súľovské skaly (4x), Podskalský Roháč (4x), Vápeč (2x), Bosmany (1x), Súľovský hrádok (1x)
miesto v CHKO Strážovské vrchy
miesto v Súľovské skaly
miesto v Podskalský Roháč

Podobné, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:

1168x turistika, 893x miesto, 84x orientačný bod, 46x poľovnícky posed, 32x prístrešok, altánok, 23x ohnisko, 21x atrakcia, 21x miesto na piknik, 20x turistické informácie, 13x strom, 10x chranený strom, 3x orientačná mapa, 1x studňa, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chranena-krajinna-oblast-strazovske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.