Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy » CHKO Strážovské vrchy » turistika » miesto

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy

Miesto v Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy

V Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy sa nachádza 936 kusov miesto.

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 1 z 16

Predné nivy, V brehoch, Pri kostole, Hájik, Pod Stráne, Pod lánmi, Kopánky, Za richtárskym, Dolné lánce, Dlhé lánce, Vrchpotočie, Vŕšok, Nad lopatou, Pod Stráňou, Záhrady, Dlžiny, Kľučina, Podhájčie, Kvášov, Úvoz, Hony, Pod Drieňovkou, Dedovec, Dolina, Pancier, Nadomie, Nivy, Podvažie, Nad Hájikom, Za jarky, Nadrečie, Prašnice, Za Kalváriou, Pod hájom, háj.Biela hlina, Riedka, Vinica, Úvoz pri Trstenci, Smetanovské diely, Pod Skladmi, Hlavy, Záhradky, Niva, Dúbravky, Zástranie, Závoz, Vápenica, Zácestie, Hôrka, Hriadky, Dráhy, Gápel, Horné nivy, Nad vápenkou, Podrúbane, Ďurkovice, Kresania, Podžlabie, Krúžok, Dolnovci

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 2 z 16

Stanovci, Ranč Solavá, Pod skalou, Lazy, Vŕšok, Hudkovské lúčky, Pod Skotnou, Mraznica, Lúky, Pod úvozie, Súľovské, Gábrišovci, Rúbanky, Hájiky, Podkružie, Pastovník, Kopánky, Salašek, Predné hony, Na Moriaka, Do Doliniek, Kormošová zátačka, Líščia dolina, Patúchy, Patúchy, Kačka, Zarúbané, Havrania, Lazište, Madenice, Bôrie, Lúky, Zamanínie, Hôrka, Pod Konským, Jama, Medenice, Kopecká dolina, Strýčkovo, Predstupicová, Suchá hora, Ziemky, Pod Kruhmi, Kruhy, Dúbrava, Podbrežie, Dolniansky vŕšok, Hoľazne, Malý Manín, Pod Hoľazňami, Mraznica, Suchý dol, Kiahnina, Holazné u Rašova, Kúty, Baškovec, Dúžaviny, Bohožské, Noviny, Dolina

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 3 z 16

Pod kopanie, Smrekovec, Nad podprievalom, Kúty, Vápenky, Záhumnie, Prostredné lány, Nad sadmi, Dlhé lúky, Sedlište, Doliny, Janová, Diel, Zajarčie, Janova dolina, Laz pod Hájom, Diely, Horné lánce, Hrb, Pod Úvozom, Prihlavky, Jama, Podborie, Dielne lány, Kúty pri Moštenci, Nad hore Končie, Lány, Bystré, Podzemie, Záhradky, Dolinky pri Kráľovke, Na háje, Lazy, Záhajčie, Pod Skalicami, Predné lúky, Vysoká, Hlboké, Pieskova, Medzi jarkami, Dávidovo, Za bukovinou, Kremení, Príhlavky, Do lazov, Lúky, V húšťach, V hájoch, Dubníky, Na lánoch, Pod Kalinou, Miškech laz, Pod Chudým, Prielohy, Hlboká, Vražiny, Vrch Prevrat, Pod vŕškom, Kalný laz, Diel

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 4 z 16

Rúbanisko, Pod Dubovou, Za Nivkou, Cesnátka, Predné lány, Urbanová, Horný háj, Prašnica, Žadovce, Vrchpotočie, Pažitie, Babušovské, Skotňa, Dolina, Okrúhle, Dlhý diel, Kúty, Skala Rohatá, Noviny, Záchrastie, Močiare, Pod krížom, Zadné zahumnie, Nalúčie, Zadné zahorčie, Borie, Za Prevratom, Za Lánmi, Sedlo a Kruh, Kravince, CINACKA A DUBOVEC, Vavrincová, Zálipie, Malá Zliezajňa, Lúčky, Žlabiny, Kúty, Horné lúky, Nivky, Maližná dolina, Dolné záhumnie, Vrch Diel, Pod Hoľazňami, Prostredné lánce, Na kopanici, Podhorčie, Predné lány, Pod Manínom, Chrástky, Podstránie, V psej, Lánček, Kruhy, Stránie, Podhajčie, Fľaky, Pálenica, Predné hriadky, Breziny, Rovienky

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 5 z 16

Nivky, Háje, Zadné dielnice, Na briežku, Trstenec, Dolné podcestie, Záhumnie, Podolok, V doline, Boky, Lánce, Za Úvozom, Dlhé, Vrchovina, Nad lipou, Nad mlynom, Predné záhumnie, Zadné hriadky, Medzi lazom, Prostredné nivy, Páleniská, Kopanice, Predné dielnice, Brezovice, Lazy, Podlazie, Zadné Bukoviny, Chotárne nivy, Háj, Lán, Vrchy, Stredné hriadky, Snožek, Horné podcestie, Pod Roháčom, Rúbanisko, Pod skladom, Ploštiny, Roháč, Nad Kremeňmi, Nadobrazie, Dlžiny, Za lúčie, Holé vrchy, Roháč, Horné dielnice, Pod Čákovom, Malinová, Nivy, Uhlisko, Zálazie, Hraboviny, Zádražie, Podskalie, Na záhradkách, Končaborie, Boky, Hliniak, Dagová, Organy

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 6 z 16

Stráne, Bôriny, Patríková, Dalnia, Jablonovský chotár, Zbyšovy, Lán, Kruh, Pod Skalkou, Pod Zámkom, Šuplaty, Záboria, Lašteky, Brtová, Vajaneko, Zálučie, Paseka, Nad cintorínom, Dlhé hony, Vrchy pod Kačkou, Pod Okrúhlicou, Háj, Dlhé, Dubové, Malý laz, Nad Kačkou, Suchý jedľovník, Konošia, Patúchy, Hranice, Stráň, Hliny, Pod hájom, Bôriny, Pod vrchmi, Harinkové, Mraviny, Okrúhlica, Jedlovník, Čierny potok, Nad mlynom, Kúty, Kúsky, Za kamenným dielom, Moholky, Horné nivy, Zábrezie, Nad jarkami, Za Hrabovým hájom, Patríkovské vrchy, Dolné Nivy, Stavnica, Mukovce, Nivy, Pod Vlčou horou, Pleše, Ježkovec, Kačka, Dielce, Krúžok

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 7 z 16

Žiar, Smetanovský laz, Hrabovníky, Lúky, Chovancovské jarky, Za hájikmi, Salašnisko, Koňacia a Snoh, Puškov diel, Pod hájom, Dolinka, Pod vrchy, Ogrnovisko, Zahliničie, Svinské chlievy, Nadlúžie, Hadia, Dolina, Kršákovci, Drienov, Dubník, Pod Žibridom, Lúky, Krúžky, Sedlište, Hrbatá niva, Vinice, Horné Záhliničie, Pod Michalovou, Stráne, Podlúčie, Kolísky, Pod vrchmi, Za Velikou, Hriadky, Zakopanice, Obora, Jarečky, Kutiny, Niva, Pod Dubovým, Prevraty, Za dielcom, Hájek, Pasienok, Humnie, Stráňa, Podstrážie, Dúšalov, Kardošov, Za hájom, Záchrastie, Veľký Háj, Úhrabov, Havranica, Zádelie, Chríby, Medzimaleničie, Močiar, Zákosie

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 8 z 16

Dlhá hora, Širok, Jakubov, Podskaľanka, Lazište, Rovne, Kráčiny, Horné Záhlbočie, Kolísky, Mokynie, Vrchy, Rovienky, Vŕšky, Marek, Dieliky, Laz, Osikové, Lánce, Prútky, Poddubie, Húboč, Medziskladie, Zájelšie, Dzievčia, Pod úboč, Zadná hôrka, Rovenec, Chrasť, Komorice, Dubie, Sklady, Za krúžkom, Hájik, Pod havranovým, Dubica, Jackové, Dolné Záhliničie, Zadné Chríby, Lazy, Záhlbočie, Pod Vápeč, Nad lúkami, Lazy, Borov, Menkovec, Hore Pružinčím, Podkrížie, Pod lazy, Háj, Rubáň, Deliška, Skálie, Pod Bôrovcom, Rovne, Pod Žiarom, Medzi javorinami, Žilinská, Skaličie, Žilinky, Diel Vrch

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 9 z 16

Pod Loviskom, Pod úbočami, Vláka, Pod vieškami, Pietrová, Podhrabie, Pod Okrúhlym, Široké, Lány, Chríb, Brehy, Pod Brehy, Jedličie, Pod novou cestou, Medzi Javorčie, Filipove a Zaťkove rovne, Zadné Záhorčie, Nad krivé Pálenice, Podosičie, Laščeky, Miklovská, Za vrchom Žilinčie, Lysá hora, Bukovské, Háj, Ondrášova záhradka, Hanušová, Huboč, Pod Jedlovnikom, Na zadnej skale, Kuna, Dlha niva, Rovinky, Buchove vŕšky, Háje, Riedka, Nad Úboč, Vrchovany, Poliak, Podkružičie, Hlboká, Kruh, Za Vyhňanom, Lánce, Predné Záhorčie, Vysoká, Uhrov vŕšok, Za kostolné lány, Rovné nad Brehy, Za kostolnými lánmi, Hrabie, Mičudov kút, Markušovec, Jedlovnik, Vŕšky, Čierne Rovne, Lazy, Lazčekova úbočka, Zadné jarky, Draštiná

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 10 z 16

Zápač, Vŕšky, Válenčiská, Stredná, Dielnice, Strážovská dolina, Háj, Predné jarky, Štrky, Fľaky, Grúň, Žibrid, Horná hôrka, Vyhňany, Chrástky, Struhárka, Fliačky, Horná paseka, Záskaličie, Medené, Rybárová, Úboč, Široké pažite, Sunetčino, Kačka, Laštek, Pod holozne, Dubový háj, Šefranice, Staré háje, Lány, Za laziskom, Chríb, Dolinky, Hrohová dolina, Predné záhrady, Červená skala, Na hrebeni, Sietna dolina, Podmanická, Svrčinovec, Kňazské potoky, Sokolia dolina, Sietna dolina, Záhradky, Kováčová, Tomášová, Na Palúch, Holazne, Plešivé, Pustá lúka, Dráščina, Poddubičie, Čičmany, Podvŕšie, Pod bielymi jarkami, Kapustnice, Záhumienky, Viešky, Kršlenice

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 11 z 16

Lazy, Kopce, Podstráň, Dolinky, Kruhy, Bradáčky, Lánce, Pod Strážovcom, Zádubie, Ráztoky, Zamaríkovčie, Záhorčie, Mikov laz, Dolná Široká, Kržlenica, Uhrínovec, Pod Strážovom, Dolná hôrka, Za Poliačami, Fabušová, Mikolajka, Záhumenie, Roveň, Hlboká dolina, Strednianské lúky, Veľká skrytá dolina, Jaseníky-Javorníky, Nad močiarmi, Samostriel, Stráň, Rovné, Bukovce, Na skalách, Pod hrabnicou, Diel, Dolinky, Válovičná, Vyše dediny, Krívačka, Nad cestou, Košiarce, Kopanice, Kopec, Zamajerie, Zadný lán, Krahulec, Nivy, Ivanová, Žrebäcia, Horná Stredná, Býky, Zákričie, Prežová, Jamy, Trabalkové, Horekončie, Dolinky a Vyhňany, Záhajčie, Na prednej skale, Brezie

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 12 z 16

Končina, Dúpnica, Brehy, Záskalie, Hluchá, Lúky, Jamy, Lány, Somorová, Kotrbova dolina, Predpoprudné, Ondrejov jarok, Podhruštie, Samúlov laz, Záhumnie, Pod radovú, Dubník, Horný Moštenec, Rovenec, Záhradky, Na Zádubie, Na Palúch, Svarkovica, Vlčí kruh, Pod laštekom, Pod Sokolím, Kučmín, Podhorie, Veľké skaly, Drahnovce, Záskalská obora, Doliny - Roveň, Kraje, Vŕšky, Zadná niva, Vlčí kostol, Lazček, Vodopády, Hradište, Na rozmedzí, Jurajova lúka, Novina, Počarovské, Krošlenica, Pred úzovie, Zemianska niva, U studne, Dedinská dolina, Horný laz, Za Roháčom, Dolná Stredná, Nad Brehom, Cigánka, Rovinka, Líščie, Pod Bukovinou, Liešovec, Kotrbova rúbaň, Priečnica, Záhumnie

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 13 z 16

Laz, Grešnerov jarok, Henčelov jarok, Hošták, Nadjarčie, Misárne, Zanadlúčie, Kráčiny, Končiná, Bukovec, Dolinky, Pokosené, Mokrá dolina, Šarkanová, Salaše, Laz, Uhlisko, Špiónka, Kopanica, Dolnovské zarúbanie, Podkunie, Uhliská, Jama, Zámostie, Dubníky, Škanicova, Jaseňová, Horná Široká, Škanincovo, Bystré, Skálie, Podlánky, Kresania, Prútky, Vláčske, Nad slivečkami, Vrch krátke, Zákružie, Podhradištie, Bukovina, Pod Vidovcom, Gruntská niva, Brehy, Štepnica, Liesková, Kamenité, Hornianska niva, Vtáčniky, Vtáčnik, Palušovská rúbaň, Hlboká, Holé vŕšky, Lackova dolina, Javorina, Zadné hony, Vrchy, Doluvsie, Dužiny, Haviare, Pod Chríbom

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 14 z 16

Pod Ostrencom, Podstránie, Za Lazom, Závršie, Červíková, Jamy, Rúbane, Smetlička, Široká, Tomášová dolina, Okrúhla, Pod močidlá, Zárybničie, Jurajov jarok, Zahájčie, Stráne, Malužnica, Obora, Laginovská niva, Úrybničie, Gombárové vrchy, Lanec, Lúky, Brezové, Slepčie, Vrch Pancier, Pri majeri, Podkružie, Zákružie, Záskalčie, Dolinka, Rematina, Zajarčie, Podhrabie, Lopušná, Roveň, Hrádky, Javorisko, Lánčeky, Dubová dolina, Javorky, Stráň, Za Hájom, Franová, Malá buková dolina, Švarcova rúbaň, Nad Janúchovcami, Dolný Laz, Lopušná hora, Kliny, Pod Čelom, Kováčová, Hlodské, Pod suchý vrch, Pod Skalkou, Dolinky, Predlamačie, Veľký háj, Predvláčske, Prečín

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 15 z 16

Skalka, Vidovec, Sokolová, Horný Laz, Tmavá a Húštie, Pod Záhrebom, Brvená, Viešky, Sráz, Pohárové údolíčko, Podlazie, Priečnica, Na Lánce, Bodianska, Predovsie, Žobrácky kút, Kuneradská, Vartovná skala, Vláka, Rohatín, Veľká buková dolina, Dvor Podmalenice, Lazčeky, Baranie, Dolina, Breziny, Praznov, Priečnica, Utro, Kríčie, Zadné lúky, Uhlisko, Zálučie, Záhradky, Pod Vŕšky, Dúžaviny, Pod Černovom, Ohrada, Podbučie, Hupkovica, Háj, Kamenistá dolina, Bradáčove, Malá skrytá dolina, Za okrúhlym, Tisova dolina, Medziriečie, Dolné nivy, Paškovo, Ušiakovské lúky, Hrianková, Zahájčie, Žiarec, Kráčiny, Biela voda, Barošová, Košiarik, Jancová, Bôčik, Dubník

Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:, 16 z 16

Zlatý dielec, Hradisko, Žobrák, Kartuška, Marek, Brezie, Kopanica, Dužiny, Medzi Hôrky, Dúbrava, Veľká Bukovina, Dolusie, Zadné hrachoviská, Poprudné, Medzibôrie, Hranice, Zrazy, Slatiny, Pod Malou Bukovinkou, Kráľové, Nadávky, Jastrabie, Za skalou, Žiar, Pod Malenicou, Jankech vrch, Jaškovec, Noviny, Dievča, Berzekov lán, Za Babie, Povrázky, Lány, Šemelová, Jama, Dráhy a Dúbravy

miesto inde

CHKO Strážovské vrchy (756x), Súľovské skaly (4x), Podskalský Roháč (4x), Vápeč (2x), Súľovský hrádok (1x), Bosmany (1x)
miesto v CHKO Strážovské vrchy
miesto v Súľovské skaly
miesto v Podskalský Roháč

Podobné, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy:

1200x turistika, 936x miesto, 84x orientačný bod, 45x poľovnícky posed, 24x prístrešok, altánok, 23x ohnisko, 21x miesto na piknik, 20x turistické informácie, 19x atrakcia, 13x strom, 10x chranený strom, 3x orientačná mapa, 1x studňa, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://chranena-krajinna-oblast-strazovske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.